`

ДПТНЗ “Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту”

ДПТНЗ "Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту"

Засновано Козятинське училище у 1878 р. як двокласне технічне залізничне училище, що утримувалось за рахунок Південно-Західної залізниці. Навчалося в ньому 150 учнів. Окрім технічних предметів, тут проводилися уроки гімнастики, співу, Закону Божого. Був при училищі й церковний хор.

Згодом навчальний заклад було реорганізовано в залізничне народне училище. В ті часи воно готувало слюсарів, токарів, мідників, ковалів, жестянщиків, помічників машиніста паровозів, столярів.
Наступний крок – фабрично-заводське училище, а з 1940 р. – це Козятинське залізничне училище № 2 на базі паровозного та вагонного депо станції Козятин.

У грізні роки Великої Вітчизняної війни училище було евакуйовано спочатку в м. Червоний Лиман Донецької області, а пізніше – в м. Картали Оренбурзької області як залізничне училище № 7. За роки евакуації було випущено більше тисячі кваліфікованих робітників залізничного транспорту, 300 з яких були направлені в діючу армію.

У повоєнні роки матеріально-технічна база училища зміцніла, розширився діапазон спеціальностей. З 1961 р. – це міське професійно-технічне училище № 3.

З 1974 р. училище стає технічним училищем № 5, у 1984 р. воно реорганізовано в середнє професійно-технічне училище N2 17 (СПТУ-17), а в 1989 р. – професійно-технічне училище N5 17 (ПТУ-17). З 2002 р. знову реорганізовано в Козятинське вище професійне училище залізничного транспорту, а з 2006 р. – це державний професійно-технічний навчальний заклад “Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту”.

ДПТНЗ "Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту"

З 2000 р. колектив училища очолює Андрій Олексійович Стецюк, керівник, який більше 20-ти років працює в системі профтехосвіти, заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України, депутат міської ради, який має досить високий рівень офіційного визнання.

Саме ним започатковано глибинні процеси позитивних змін у навчальному закладі. Як керівник активно стимулює системне впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес. Завдяки його творчому горінню, училище є постійним учасником всеукраїнських та міжнародних виставок навчальних закладів.

ДПТНЗ "Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту"

Тричі училищу присвоєно почесне звання “Лідер сучасної освіти”, а на XII Міжнародній виставці навчальних закладів “Сучасна освіта в Україні – 2009\” у номінації “Створення сучасних засобів навчання” заклад нагороджений Срібною медаллю та занесений у Всеукраїнський каталог сучасної освіти. Золотою медаллю заклад нагороджений на виставці-презентації “Сучасні навчальні заклади-2010”, у 2010-2011 рр. на Всеукраїнській виставці “Інноватика в освіті України” – Золотими медалями за спільні україно-сповацькі проекти. На його базі створено Асоціацію залізничних училищ України.

У 2008 р. пройдено міжнародну сертифікацію 12 професій і отримано міжнародне визнання якості освітніх послуг від організації ІпїегпаїіопаІ Есіисаііоп 5осіе1у (Лондон, Великобританія), що дало право випускникам працювати в фірмах з іноземним капіталом в Україні і за кордоном.

ДПТНЗ "Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту"

Професії.

Veta на YouTube

Училище здійснює підготовку робітничих кадрів майже з 30-ти професій для таких галузей, як: залізничний та автомобільний транспорт, промисловість, будівництво, торгівля і громадське харчування, житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення.

ДПТНЗ "Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту"

Навчально-виробничий процес.

Великий майновий комплекс, який збережено зусиллями творчого колективу, повністю задовольняє всі вимоги для підготовки кваліфікованих робітників з 30-ти професій. У навчальному корпусі міститься 46 навчальних кабінетів, з них – 7 кабінетів загальнотехнічних дисциплін, 10 – природничо-математичного циклу, 13 -гуманітарного циклу, 18 кабінетів спецдисциплін, методичний кабінет.

Навчально-виробничі майстерні оснащені сучасним обладнанням, механізмами, інструментами, що відповідає вимогам програми з підготовки кваліфікованих робітників за державними стандартами ПТО.

ДПТНЗ "Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту"

До послуг молоді – простора їдальня, актова зала на 540 місць, комп\’ютеризована бібліотека з електронним варіантом каталогів і картотек, двома читальними залами, спортивний зал і три тренажерні кімнати, спортивні майданчики, два гуртожитки на 600 місць, дискокпуб, медичний пункт та ін.

Починаючи з 2001 р., керівництво вживає активних заходів, спрямованих на підвищення рівня технічного забезпечення навчального процесу. Для впровадження інноваційних технологій в училищі є сучасні мультимедійні кабінети з інтерактивними дошками та іншим високотехно-логічним обладнанням.

ДПТНЗ "Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту"

Заклад має п’ять ком’ютерних лабораторій, які підключені до мережі інтернет. Також побудовано внутрішню мережу інтернет. Створено банк педагогічної інформації, який забезпечує інформаційну підтримку педагогів, учнів, використовується в управлінні навчальним процесом; wеЬ-сайт навчального закладу: www.vpuzt.com.ua, на якому відображена історія та сучасне життя училища.

Педагогічний колектив училища є гідним правонаступником попередніх поколінь викладачів і майстрів виробничого навчання. На сьогодні тут працює 46 викладачів і 52 майстри виробничого навчання. Не втрачаючи минулі надбання, вони в постійному творчому пошуку, а кредо директора – \”Працювати на майбутнє – це не відкладати задуманого на завтра\” – стало стилем роботи всього колективу.

ДПТНЗ "Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту"

Педагогами розробляються, проходять апробацію електронні навчально-методичні комплекси, електронні посібники та практикуми для учнів і викладачів із спеціальних та загальноосвітніх предметів. У 2009 р. училище визнано флагманом освіти і науки України. Воно є базовим у Вінницькій області для впровадження програми “Іntel – навчання для майбутнього”.

Педагогічні працівники навчального закладу постійно беруть участь у роботі обласних тренінгів, широко впроваджують програму ІпТеІ® в навчально-виховний процес, у результаті чого відбувається раціональне поєднання теоретичних знань учнів та вміння практичного їх застосування для розв\’язання конкретних проблем у суспільній і навчальній діяльності. Проектно-групова модель стала одним з ефективних методів підвищення мотивації навчання.

ДПТНЗ "Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту"

Працевлаштування, співпраця з роботодавцями.

Навчальний заклад готує кваліфікованих робітників із здобуттям повної загальної середньої освіти за конкурентоспроможними спеціальностями, які мають попит у таких регіонах України, як: Вінницька, Хмельницька, Житомирська, Київська, Одеська, Черкаська, Тернопільська та Закарпатська області. А тому щорічно працевлаштовується на підприємствах Державного територіального галузевого об’єднання “Південно-Західна залізниця” та на підприємствах різних форм власності 80 % випускників. Крім того, училище здійснює курсову підготовку та перепідготовку з різних професій за направленнями підприємств, організацій та установ.

Для якісної практичної підготовки кваліфікованих робітників створено потужну навчальну базу. Значну допо-
могу в її зміцненні надають роботодавці. Так, у 2010 р., завдяки тісній співпраці із залізницею та особистій увазі начальника Південно-Західної залізниці О.М. Кривопішина, кардинально оновлена матеріальна база для підготовки кваліфікованих робітників з багатьох залізничних професій.

ДПТНЗ "Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту"

Училищу передано 12 комп’ютерів і сервер з програмним забезпеченням, який під’єднаний до сервера Укрзалізниці, локомотив вартістю 9 млн гривень, оновлена діюча схема електровоза, суттєво поповнена навчальна майстерня для підготовки електромонтерів контактної мережі. Завдяки цьому навчальний процес наповнився новим змістом, учні мають можливість у навчальному режимі відпрацьовувати певні виробничі операції.

ДПТНЗ "Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту"

Система позаурочної виховної роботи.

Головна увага в позаурочній виховній роботі приділяється формуванню громадянина-патріота України з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, вихованню в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, створенню умов для само-реалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів. Спільно в цьому напрямі працює як учнівське самоврядування, так і адміністрація.

ДПТНЗ "Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту"

Створено потужну спортивну базу, де до пізнього вечора учні займаються в спортивних секціях, систематично проводяться змагання на кубок та першість з волейболу, баскетболу, настільного тенісу, футзалу, шахів, шашок, кульової стрільби. Цікаво в училищі проходять Дні футболу, Дні здоров’я з розповсюдженням на вулицях міста буклетів на тему “Я дбаю про своє здоров’я”, турніри з футзалу до Дня пам\’яті померлих від СНІДу, Олімпійські дні.

Учні мають можливість займатися в предметних гуртках, яких більше 20-ти, в гуртках художньої самодіяльності, таких як естрадний, хореографічний та вокальний. Гуртківці показують хороші результати на рівні училища та області, здобувають вагомі перемоги на всеукраїнських конкурсах.

Постійно в полі зору колективу питання правового виховання і правової освіти. Діє в училищі Програма з правового виховання учнів, яка пропонує різноманітні форми позакпасної правовиховної роботи, спрямованої на виховання в молоді поваги до законів і правил співжиття, непримиренності до порушень законності.

ДПТНЗ "Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту"

Традиційно проводиться Місячник правового виховання. Працює правовий клуб “Демос”, який проводить відкриті засідання в навчальних групах, правові дискусії, вікторини, ігри, юридичні аукціони, зустрічі з правознавцями, круглі столи, виїздить у школи району, працює рада з профілактики правопорушень.

Наша адреса: 22100, Вінницька обл., м. Козятин, вул. Маршала Катукова, 44
Телефони для звязку: (04342) 2-00-65 факс: (04342) 2-79-91
E-mail: vpuzt.@vpuzt.com.ua, vpuzt.inbox.ru.
В контакте: http://vk.com/public45775592

.

Оставить комментарий

Вы должны Войти чтобы оставить комментарий.